அ‍ஃக | ததஅக | Download


பதிவுற்ற நாள் 19 Oct 2018 |
அ‍ஃக களஞ்சியம் தரவிறக்கம் பற்றி இங்கு அறிந்து கொள்ளலாம்.

Android

Desktop/Windows

Firefox Addon

Jquery plugins

மேற்கண்ட ஏதேனும் ஒரு மென்பொருளை தங்களின் தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.


தொடர்புடையவை

தேடு சொற்கள்
  1. அ‍ஃக, ததஅக, பயன்படுத்துதல், Windows, Android, Firefox, TTAK softwares