loading

ஆம்பல் (Windows)

பதிவுற்ற நாள் 25 Feb 2018 | released

featured
பதிப்பின் பெயர்: Ttak ஆம்பல் (Windows)
பதிப்பு எண்:2.8.3.30386
Download Latest version for Windows - 66Mb
Download 2.8.3.30386 version for Windows

பதிப்பு பற்றிய மேலதிகத் தகவல்

  • வட மொழியாக்கம் மென்பொருள் கூறு கிரந்த நீக்கியாக பெயர் மாற்றம்
  • தமிழில் புதிய சொல் உருவாக்கி மென்பொருள் கூறு சேர்ப்பு